ansambli, grupe, orkestri, pjevači,...

Blaž Lenger Branko Sabolović Marica Hasan DUDEK i mužikaši Vladimir Smiljanić Dragan Vlajnić

Franjo barić

  Naslovnica
    NA Bilogorci        
NA Blaža Lengera
NA Šanteki
NA Brankići
NA Korenići
NA Hegedušić-
         Galeković
NA Veseli Podravci
NA Braće Gašparića
NA Markovice
NA Belobrki
NA Radio Podravine
NA Rabađije
NA Podravci
NA Vlahovići
NO Križovljani
DA Habeki
Ansambl Perice
    Lulića
Ansambl Tajna
Ansambl Vladimira
    Smiljanića
Ansambl Novi veseli
    Podravci
Glazbeni sastav 
    Podravski mužikaši
Grupa X
Grupa 4X
Grupa Kap na kap
TS Franceki
TS Dangube
TS Podravci
TS Sinovi Podravine
Mariška band

Članovi sastava
     
Bilogorci
(1968.)

Josip Stjepanović,
Marija Bišćan, vokal

 

   Običaji podravske ravnice usječeni su u dušu svakog Podravca. Prate ga u životu i život se njima mjeri, razvija, raste, diže se i pada, napreduje i postaje drukčiji. Podravci to unutarnje bogatstvo  života nastoje  pretočiti u sliku na platnu ili staklu, pjesmu, kip, rezbariju, pisanu riječ...
Ovo je spomen na  neke od njih.

 

     Napomena: NA - narodni ansambl
                         DA
-duhački ansambl 
                         TS
- tamburaški sastav
                         NO
- narodni orkestar

Prep. rezol.: 1024x768
Text size:
Medium
Encoding: CE (Windows)

  Kontakt

Zajedno s vama od 1998. godine!

 

Popis svih pjesama po svim autorima

 
Linkovi na stranice s  tematikom hrvatske narodne glazbe:

http://www.potepuhi.hr
Linkovi na stranice o Podravskim Sesvetama:
http://www.podravske-sesvete
http://free-kc.t-com.hr/podravske-sesvete
http://free-kc.t-com.hr/skola-ps

http://free-kc.t-com.hr/stari-sportovi

Computer design and copyright ©1998. - 2008. Stjepan Jagić
__________________________________