ansambli, grupe, orkestri, pjevači,...

Blaž Lenger Branko Sabolović Marica Hasan DUDEK i mužikaši Vladimir Smiljanić Dragan Vlajnić

Franjo barić

  Naslovnica
    NA Brankići         
NA Blaža Lengera
NA Šanteki
NA Bilogorci
NA Korenići
NA Hegedušić-
         Galeković
NA Veseli Podravci
NA Braće Gašparića
NA Markovice
NA Belobrki
NA Radio Podravine
NA Rabađije
NA Podravci
NA Vlahovići
NO Križovljani
DA Habeki
Ansambl Perice
    Lulića
Ansambl Tajna
Ansambl Vladimira
    Smiljanića
Ansambl Novi veseli
    Podravci
Glazbeni sastav
    Podravski mužikaši
Grupa X
Grupa 4X
Grupa Kap na kap
 TS Franceki        
TS Dangube
TS Podravci
TS Sinovi Podravine
Mariška band

Narodni ansambl Brankići
    Jedini pisani dokument o radu i uopće postojanju NA Brankići našli smo na internet stranicama gospodina Marinka Ivaniševića (http://free-kc.t-com.hr/Marinko-Ivanisevic/publikacije.htmkoje govore o nastanku i radu Radio stanice Đurđevac.

(Tijekom 1968. godine u već prilično definiranom programu radio stanice (Đurđevac, op. autora) često se nalaze emisije narodnih pjesama. Karakterističan je nastup narodnih ansambala iz Đurđevca koji su netom stekli popularnost i afirmaciju. Takvi ansambli su; "Lengeri", "Markovice", "Gašparići", "Korenići", "Bilogorci", "Brankići" i ostali ,a među mladima rado su slušani nastupi đurđevačkog VIS-a "Stellae".
)

 

The purpose of these WEB pages is to save all musician achievments of its villagers of Podravina and to show them to the whole world as a way of remembrance of those who are gone and for today´s generation to take a pride in them and to be an example for coming generations.

 

     Napomena: NA - narodni ansambl
                         DA
-duhački ansambl 
                         TS
- tamburaški sastav
                         NO
- narodni orkestar

Prep. rezol.: 1024x768
Text size:
Medium
Encoding: CE (Windows)

  Kontakt

Zajedno s vama od 1998. godine!

 

Popis svih pjesama po svim autorima

 
Linkovi na stranice s  tematikom hrvatske narodne glazbe:

http://www.potepuhi.hr
Linkovi na stranice o Podravskim Sesvetama:
http://www.podravske-sesvete
http://free-kc.t-com.hr/podravske-sesvete
http://free-kc.t-com.hr/skola-ps

http://free-kc.t-com.hr/stari-sportovi

Computer design and copyright ©1998. - 2008. Stjepan Jagić
__________________________________