ansambli, grupe, orkestri, pjevači,...

Blaž Lenger Branko Sabolović Marica Hasan DUDEK i mužikaši Vladimir Smiljanić Dragan Vlajnić

Franjo barić

  Naslovnica
    Ansambl Vladimira
    Smiljanića
          
NA Blaža Lengera
NA Šanteki
NA Bilogorci
NA Brankići
NA Korenići
NA Hegedušić-
         Galeković
NA Veseli Podravci
NA Braće Gašparića
NA Markovice
NA Belobrki
NA Radio Podravine
NA Rabađije
NA Podravci
NA Vlahovići
NO Križovljani
DA Habeki
Ansambl Perice
    Lulića
Ansambl Tajna
Ansambl Novi veseli
    Podravci
Glazbeni sastav 
    Podravski mužikaši
Grupa X
Grupa 4X
Grupa Kap na kap
TS Franceki
TS Dangube
TS Podravci
TS Sinovi Podravine

Ansambl Vladimira Smiljanića
osnovan je 1968. godine.

Snimaju svoju prvu ploču SY 1666
27.10.1970. godine s pjesmama:

Ne plači više mila (Vladimir Smiljanić)
U mom srcu tebe nema (Vladimir Smiljanić)

Snimaju svoju drugu ploču SY 1785
10.06.1971. godine s pjesmama:

Truješ mi srce (Vladimir Smiljanić)
Negdje u svijetu ja sam sam (Vladimir Smiljanić)

Vladimir Smiljanić uz orkestar Drage Vučenika snima svoju treću ploču SY 22740
07.11.1974. godine s pjesmama:
Da znaš koliko te volim (Vladimir Smiljanić-arr.D.Vučenik)
Sviraj mi, cigane (Vladimir Smiljanić-arr.D.Vučenik)

 

     Napomena: NA - narodni ansambl
                         DA
-duhački ansambl 
                         TS
- tamburaški sastav
                         NO
- narodni orkestar

Prep. rezol.: 1024x768
Text size:
Medium
Encoding: CE (Windows)

  Kontakt

Zajedno s vama od 1998. godine!

 

Napomena: Ovo nije konačan popis svih "podravskih mužikaša."  Podaci na stranicama su sjećanja izvornih sudionika te podaci s dostupnih izvornih dokumenata. Ukoliko smatrate da neke od podataka  treba promijeniti ili nešto dodati, javite nam se! Vrlo rado ćemo objaviti sve nove podatke i fotografije do kojih budemo došli. Hvala!

 

Computer design and copyright ©1998. -2007. Stjepan Jagić