ansambli, grupe, orkestri, pjevači,...

Blaž Lenger Branko Sabolović Marica Hasan DUDEK i mužikaši Vladimir Smiljanić Dragan Vlajnić

Franjo barić

  Naslovnica

Ansambl
 Novi veseli Podravci
 

NA Blaža Lengera
NA Šanteki
NA Bilogorci
NA Brankići
NA Korenići
NA Hegedušić-
         Galeković
NA Veseli Podravci
NA Braće Gašparića
NA Markovice
NA Belobrki
NA Radio Podravine
NA Rabađije
NA Podravci
NA Vlahovići
NO Križovljani
DA Habeki
Ansambl Perice
    Lulića
Ansambl Tajna
Ansambl Vladimira
    Smiljanića
Glazbeni sastav 
    Podravski mužikaši
Grupa X
Grupa 4X
Grupa Kap na kap
TS Franceki
TS Dangube
TS Podravci
TS Sinovi Podravine

Članovi sastava
Novi Veseli Podravci
(1998.)

Andrija Maronić, cimbal
Željko Barćan,brač
Dalibor Petrićušić, kontra
Andrija Makvić, bas
Marijan Radelić-Braco, vokal

(Violine:Vlado Lacković i Josip Škrinjar)

 

     Napomena: NA - narodni ansambl
                         DA
-duhački ansambl 
                         TS
- tamburaški sastav
                         NO
- narodni orkestar

Prep. rezol.: 1024x768
Text size:
Medium
Encoding: CE (Windows)

  Kontakt

Zajedno s vama od 1998. godine!

 

Napomena: Ovo nije konačan popis svih "podravskih mužikaša."  Podaci na stranicama su sjećanja izvornih sudionika te podaci s dostupnih izvornih dokumenata. Ukoliko smatrate da neke od podataka  treba promijeniti ili nešto dodati, javite nam se! Vrlo rado ćemo objaviti sve nove podatke i fotografije do kojih budemo došli. Hvala!

Computer design and copyright ©1998. -2007. Stjepan Jagić