ansambli, grupe, orkestri, pjevači,...

Blaž Lenger Branko Sabolović Marica Hasan DUDEK i mužikaši Vladimir Smiljanić Dragan Vlajnić

Franjo barić

  Naslovnica
    DA Habeki           
NA Blaža Lengera
NA Šanteki
NA Bilogorci
NA Brankići
NA Korenići
NA Hegedušić-
         Galeković
NA Veseli Podravci
NA Braće Gašparića
NA Markovice
NA Belobrki
NA Radio Podravine
NA Rabađije
NA Podravci
NA Vlahovići
NO Križovljani
Ansambl Perice
    Lulića
Ansambl Tajna
Ansambl Vladimira
    Smiljanića
Ansambl Novi veseli
    Podravci
Glazbeni sastav 
    Podravski mužikaši
Grupa X
Grupa 4X
Grupa Kap na kap
TS Franceki
TS Dangube
TS Podravci
TS Sinovi Podravine
Mariška band

             Napomena:
  NA -narodni ansambl
  DA - duhački ansambl
  NO - narodni orkestar
  TS - tamburaški sastav

Preporučena rezolucija: 1024x768 px
Text size: Medium
Encoding: CE (Windows)

Zajedno s vama od 1998. godine!

Duhački ansambl
''Habek''


iz Malog Bukovca

 

 Duhački ansambl ''Habek'' iz Malog Bukovca osnovan je 1945 godine. Osnivač i voditelj sastava bio je Milan Habek. Ansambl je bio vrlo popularni u razdoblju od 1960. do 1995. godine, na čitavom podravskom području, a i šire, kada su i snimili svoju jednu gramofonsku ploču. Zahvaljujući kantautoru i vokalnom solisti Tomi Triplatu ansambl je izvodio svoje vlastite skladbe.
Članovi ansamba bili su: Milan Habek krilnica, Tomo Triplat klarinet, Franjo Krušelj klarinet, saks, Stjepan Habek tenor 1., Milan Kovač tenor 2., Povijač Franjo truba, Mirko Mikloš truba, Josip Jakopčin bas.
Duhački ansambl ''Habek'' snimio je jednu gramofonsku ploču EPY 34445 08.07.1971. godine s pjesmama:
Divna si Podravino (T. Triplat)
Bukovečka polka (narodna)
Pod mojim prozorom (narodna)
Planinarska polka (D. Flanjak)
Pjeva: Tomo Triplat

   1971. godine snimili su muzičku špicu, (pjesma: ''Sunce sreće se skrilo'') za dokumentarni  film ''Nek se čuje i naš glas'' od Krste Papića, u trjanju od 16'. Film sa simpatijama prikazuje "poplavu" privatnih radio stanica u ruralnom ambijentu sjeverne Hrvatske. Film je iste godine nagrađen u Oberhausenu.
   Duhački ansambl ''Habek'' bio je vrlo popularni širom Podravine, Zagorja i Međimurja. Svirali su i nastupali na različitim priredbama, svadbama, zabavama, krstitkama i sprovodima.

Podaci: Tomo Triplat
Prikupio: Josip Jurinjak
...........................................................................................................................................................

   Bandisti u Podravini

   Prvi bandisti bili su samouki sastav limene (pleh) glazbe koji je osnovan 1922. god. u Malom Bukovcu kod Ludbrega, a osnovao ga je Karlo Ivanek – Karči, koji je bio i voditelj.
  
Prvi članovi bili su: Karlo Ivanek Karči, Miklošić Dragutin, Šartaj Ivan, Ipša Antun, Čukec Ivan, Katana Ivan, Tkalec Antun i Habek Milan.
   Nakon 2.svjetskog rata (1945.) osnovan je duhački ansambl ''Habek'' kojeg je bio voditelj mladi i talentirani Milan Habek (1934).
Na slici "Limena glazba Mali Bukovec"
Podaci i fotografija: Tomo Triplat

Computer design and copyright ©1998. - 2008. Stjepan Jagić

  Povratak na vrh