IZDANJA LP MC CD

IZ OSOBNE ARHIVE PODRAVINA
                                                                                                                   

Pjesma

Izvodi

Album

Godina

Medij

Muzika

Tekst

Aranžman

4 pera djeteline

Croatia Spektar

Svašta razna

Ah kad tebe ljubit ne smijem

Vlado Smiljanić

Ah kad tebe ljubit ne smijem

Vlado Smiljanić

Varoške pjesme

Ah kad tebe ljubit nesmijem

Vladimir Smiljanić

Starogradske pjesme

2008

Ah, kad tebe ljubit' ne smijem

Vlado Smiljanić

Varoške pjesme

Ah, kad tebe ljubit' nesmijem

Vladimir Smiljanić

Vlado Smiljanić pjeva razne pjesme

2012

''Air'' iz Suite br.3 u D-duru

Hrvoje Majić

Tambura u svijetu klasike

1996

Ajd idemo doma iz tuđe tuđine

Marica Hasan

V srce sam te dela

Ajde doma dekletine

Marica Hasan

V srce sam te dela

Ajde doma dekletine

Marica Hasan

V srce sam te dela

Ako si me ikad volio

Meri

Svašta razna

Ako si ti pupoljak od ruze

Vlado Smiljanić

Varoške pjesme

2007

Ako si ti pupoljak od ruže

Vladimir Smiljanić

Starogradske pjesme

2008

Ako si ti pupoljak od ruže

Vlado Smiljanić

Varoške pjesme

Ako si ti pupoljak ruze

Vlado Smiljanić

Ako si ti pupoljap od ruže

Vladimir Smiljanić

Vlado Smiljanić pjeva razne pjesme

2012

Ako zora ne svane

Podravski muzikaši

Live in USA

Ala je divan taj podravcki kraj

Podravski muzikaši

Podravino moja mila

2011

Ala je divan taj podravski kraj

Dudek i mužikaši

Dudek i mužikaši

1987

Ala je divan taj podravski kraj

Ansambl Tajna

Pjevajte i plešite uz ansambl Tajna

Ala je divan taj podravski kraj

Tajna

Popularne pjesme i plesovi

2009

Alaj je divan taj podravski kr

Dragan Vlajnić i Tajna

Dragan Vlajnić

Alaj je divan taj Podravski kraj

Klub za starije osobe Maricka

Alaj je divan taj podravski kraj

Vlado Smiljanić

Alaj je divan taj podravski kraj

Vlado Smiljanić

Alaj je divan taj podravski kraj

Ansambl Blaža Lengera

Alaj je divan taj podravski kraj

2001

Alaj je divan taj podravski kraj

Andrija Maronic i Podravci

Andrija Maronić uživo

2005

Alaj je divan taj podravski kraj

Blaž Lenger

Blaž Lenger

Alaj je divan taj podravski kraj

Blaž Lenger

Blaž Lenger

Alaj je divan taj podravski kraj

Mušice

Blaž Lenger 83. rođendan

2002

Alaj je divan taj podravski kraj

Blaž Lenger

Blaž Lenger sa svojim ansamblom

1980

CAY 715

narodna

Alaj je divan taj podravski kraj

Vlado Smiljanić

Cvijet Podravine

Alaj je divan taj podravski kraj

Habeki

Divna si Podravino

2010

Alaj je divan taj Podravski kraj

Ansambl Tajna

Pjevajte i plešite uz ansambl Tajna

1982

CAY 1105

narodna

narodna

Darko Lukač

Alaj je divan taj podravski kraj

Tajna

Popularne pjesme i plesovi

Alaj je divan taj podravski kraj

Blaž Lenger

snimke ploča

1970

Alaj je divan taj podravski kraj

Lengeri

Stari podravski mužikaši

2001

Alaj je divan taj Podravski kraj

Vladimir Smiljanić

Starogradske pjesme

2008

Alaj je divan taj Podravski kraj

Franjo Barić i Podravci

Uživo Fio Show

2012

Alaj je divan taj podravski kraj 1967

Blaž Lenger

Blaž Lenger sa svojim ansamblom

1980

Alaj je divan taj podravski kraj 1967

Blaž Lenger

Podravino moja mila

2006

Aloha Oe

Tajna

Tambure u svjetskom hitu

Andrea

Tajna

Nastup uživo

Andrea

Tajna

Tajna razno

2012

Az a szep [Bonus]

Gordana Evačić

Sneha

2009

B.M.Lukeitch

Podravski muzikaši

Live in USA

Balaton čardaš

Ansambl Podravci

Ansambl Podravci

Balaton čardaš

Veseli Podravci

Podravska svadba instrumental

Becarimo i ljubimo

Zlatne strune

Svašta razna

Bećarimo i ljubimo

Zlatne strune

Nema nikaj ljepšega 1

1998

Bez kapelnika

Habeki

Divna si Podravino

2010

Bez kapelnika

Tomo Triplat i Habeki

Tomo Triplat i Habeki

2010

Bez tebe

Dragan Vlajnić

Dragan Vlajnić

Bez tebe

Vlado Smiljanić

Varoške pjesme

Bez tebe

Vlado Smiljanić

Varoške pjesme

Bez tebe ne mogu da živim

Veseli Podravci

1994

V.Smiljanić

Bez tebe ne mogu da živim

Veseli podravci

Zbogom oče i zbogom majko

1994

Bez tebe srce kuca sve tiše

Tajna

Draga moja Podravina

Bez tebe živjeti neću 1974

Veseli Podravci

Gramofonske ploče 09

1974

Bijela suza Podravine

Franjo Barić

Nove pjesme moje Podravine

Bila je mladost

Zdravko Brkić

Bilogoro divna

Prekogorci

JR arhiva

1970

Bilogoro još sam tvoj

Milan Basta

JR arhiva

2010

Bilogoro pjesmo moja

Dragan Vlajnić

Nove pjesme moje Podravine

Bilogorsko kolo

Veseli Podravci

Narodni sastav iz Pitomaće

2005

Biljana

Blaž Lenger

Stara snimka uživo

1971

Biljana

Blaž Lenger

Stara snimka uživo

1971

Birtija je pjevala

Zeljko Loncaric Zec

Svašta razna

Bjelovarska priča

Dragan Vlajnić

Dragan Vlajnić

Bjelovarski parkovi zeleni

TA Kraluš

Marija

1990

Black Magic Woman

Tajna

Nastup uživo

Black Magic Woman (uživo u studiju)

Tajna

Nastup uživo

Blaž Lenger

Podravino moja mila 1967

Blaž Lenger sa svojim ansamblom

1980

Blažev glas

Kraljice ravnice

Blaž Lenger 83. rođendan

2002

Blijedi mjesec

Vlado Smiljanić

Blijedi mjesec

Vladimir Smiljanić

Starogradske pjesme

2008

Blijedi mjesec

Vlado Smiljanić

Varoške pjesme

Blijedi mjesec

Vlado Smiljanić

Varoške pjesme

Blue Spanish Eyes

Tajna

Tambure u svjetskom hitu

Bluz

Tajna

Nastup uživo

Bog sve vidi

Dragan Vlajnić

Dragan Vlajnić

Bozic je

Zdravko Brkić

Bozicna pjesma

Zdravko Brkić

Bozicna pjesma

Dragan Vlajnić

Dragan Vlajnić

Bože čuvaj HR

Podravski muzikaši

Live in USA

Božićna

Zdravko Brkić

Blaž Lenger 83. rođendan

2002

Brala majka tikvanjce

Marica Hasan

Đurđevački picoki

Brala majka tikvanjce 1973

Marica Hasan

snimke ploča

1973

Breza

Vlado Smiljanić

Breza

Melita Bručić

Razni izvođači

Brode slavonski cvijete hrvatski

Vera Svoboda i Marko Košutić

Razni izvođači

Brode slavonski, cvijete hrvatski

Vera Svoboda i Marko Košutić

Srce podravsko CD 2

2008

Brode slavonski, cvijete hrvatski

Vera Svoboda

Vlado Smiljanić - Mojih najljepsih 45 pjesama - Kroz Slavoniju

Bukovečka polka

Habeki

Divna si Podravino

2010

Bukovečka polka

Tomo Triplat i Habeki

Tomo Triplat i Habeki

2010

Burduševa ljubav

Franjo Barić i Podravci

Uživo Fio Show

2012

Burličev valcer

Podravski mužikaši

Samo jedna noć

2012

Ca bi, ca bi abu dabi

Baruni

Svašta razna

Cadjava masina

Dragan Vlajnić

Dragan Vlajnić

Cadjava masina

Dragan Vlajnić i Tajna

Dragan Vlajnić

Cardas

Klub za starije osobe Maricka

Cardas

Podravski muzikasi

Podravske pjesme razne

Cardas

Dravski zlatari

Svašta razna

Cestom snova

Željko Sesvečan

Ciganka 1968

Ansambl Franje Šuvaka

snimke ploča

1968

Ciganka mi gatala na travi

Marica Hasan

V srce sam te dela

Cimbulaška polka

Ansambl Podravci

Ja sam rođen u ravnici

1984

Cimbulaška polka

Podravci Đurđevac

Podravci Đurđevac

2010

Crleno cvetje i modro

Marica Hasan

V srce sam te dela

Crne oči

Marica Hasan

V srce sam te dela

Crno oko

Vladimir Smiljanić

Starogradske pjesme

2008

Crno oko

Vladimir Smiljanić

Vlado Smiljanić pjeva razne pjesme

2012

Crven ti rubac

Veseli Podravci

Veseli Podravci sveostalo

Crven ti rubac mala

Klub za starije osobe Maricka

Crven ti rubac mala

Veseli Podravci

Podravino vjekovima živiš ti

1987

Crven ti rubac mala

Veseli Podravci

Podravino vjekovima živiš ti

1987

CAY 1996

J.Tončić-obrada

narodna

Crven ti rubac mala

Veseli Podravci

Podravske pjesme razne

Crven ti rubac mala

Belobrki

Stari podravski mužikaši

1970

Crven ti rubac mala

Veseli Podravci

Veseli podravci

2012

Crven ti rubac, mala

Belobrki

Stari podravski mužikaši

2001

Crvena suknjica

Habeki

Divna si Podravino

2010

Cula jesam (original vers.)

Gordana Evačić

Sneha

2009

Cula jesam [Bonus]

Gordana Evačić

Sneha

2009

Cula jesam [Bonus] (Alt. vers.)

Gordana Evačić

Sneha

2009

Cura bere plavi jorgovan

Klub za starije osobe Maricka

Curice, Marice

Dudek i mužikaši

Dudek i mužikaši

1987

Cvala mi ruza mirisna

Klub za starije osobe Maricka

Cvala mi ruža mirisna

Ansambl Podravci

Ja sam rođen u ravnici

1984

Cvala mi ruža mirisna

Veseli Podravci

Najljepše pjesme iz Podravine

1998

Cvala mi ruža mirisna

Podravci Đurđevac

Podravci Đurđevac

2010

Cvala mi ruža mirisna

Podravski muzikaši

Podravino moja mila

2011

Cvala mi ruža mirisna

Veseli Podravci

Podravska svadba instrumental

Cvala mi ruža mirisna 1968

Veseli Podravci

Gramofonske ploče 09

1968

Cvala mi ruža rumena

Blaž Lenger

Blaž Lenger

Cvala mi ruža rumena

Marica Hasan

V srce sam te dela

Cvala mi ruža rumena

Blaž Lenger

Zlatne pjesme

1991

MC-6-3030100

narodna

narodna

Blaž Lenger

Cvala mi ruža rumena 1969

Blaž Lenger

Podravino moja mila

2006

Cvala mi ruža rumena 1969

Blaž Lenger

snimke ploča

1970

Cvala mi ruža, mirisna

Blaž Lenger

Zlatne pjesme

1991

Cviće moje

Helena Blagne

Oj, Hrvatsko, lijepa ti si

14 09 1982

LSY 61 724

narodna

narodna

Marijan Makar

Cvijet Podravine

Vlado Smiljanić

Cvijet podravine

Željko Sesvečan

Cvijet podravine

Željko Sesvečan

Cvijet Podravine

Vlado Smiljanić

Cvijet Podravine

Cvijet podravine

Željko Sesvečan

Razni izvođači

Cvijet podravine

Željko Sesvečan

Srce podravsko CD 1

2008

Cvijet podravine

Željko Sesvečan

Vlado Smiljanić - Mojih najljepsih 45 pjesama - Kroz Podravinu

Cvitkovićeva polka

Podravski muzikaši

Live in USA

Čardaš

Blaž Lenger

Blaž Lenger

Čardaš

Blaž Lenger

Blaž Lenger

Čardaš

Dudek i mužikaši

Dudek i mužikaši

1987

Čardaš

Deda band

JR arhiva

2009

Čardaš

Podravski muzikaši

Live in USA

Čardaš

Veseli Podravci

Najljepše pjesme iz Podravine

1998

Čardaš

Podravski mužikaši

Nema nikaj ljepšega 1

1998

Čardaš

Veseli Podravci

Podravska svadba instrumental

Čardaš

Korenići

Stari podravski mužikaši

1970

Čardaš

Lengeri

Stari podravski mužikaši

2001

Čardaš

Lengeri

Stari podravski mužikaši

1970

Čardaš - II dio slabije snimljen

Lengeri

Stari podravski mužikaši

1970

Čardaš 1

Ansambl Antuna Rabadžije

Stari podravski mužikaši

1970

Čardaš 1

Korenići

Stari podravski mužikaši

1970

Čardaš 1

Lengeri

Stari podravski mužikaši

1970

Čardaš 2

Ansambl Antuna Rabadžije

Stari podravski mužikaši

1970

Čardaš 2

Korenići

Stari podravski mužikaši

1970

Čardaš 2

Lengeri

Stari podravski mužikaši

1970

Čardaš 3

Ansambl Antuna Rabadžije

Stari podravski mužikaši

1970

Čardaš 4

Ansambl Antuna Rabadžije

Stari podravski mužikaši

1970

Čardaš 5

Ansambl Antuna Rabadžije

Stari podravski mužikaši

1970

Čardaš polka

Franjo Barić i Podravci

Uživo Fio Show

2012

Čardaš s cimbula

Podravski muzikaši

Čardaš s cimbula

Podravski mužikaši

Alaj je divan taj podravski kraj

2001

Čardaš s cimbulama

Podravski mužikaši

Podravski mužikaši-

Čekal sam te

Ivo Kovač - Kaj

Škropci z Podravine

Češka polka

Veseli Podravci

Hrvati vratite se

1992

Češka polka

Veseli Podravci

Hrvati, vratite se

1992

MC-6 3039190

narodna

narodna

J.Škrinjar

Češka polka

Veseli Podravci

Podravska svadba instrumental

Čija je ono mala žena

Marica Hasan

V srce sam te dela

Čist nikaj

Ivo Kovač - Kaj

Škropci z Podravine

Črn, bel

Podvinčani

Alaj je divan taj podravski kraj

2001

Čuj kako tiho šumi

Marica Hasan

V srce sam te dela

Čuj nas majko

Marica Hasan

V srce sam te dela

Čuvaj sejo dušu slavonsku

Boris Čiro Gašparac

Razni izvođači

Čuvaj sejo dušu slavonsku

Boris Ćiro Gašparac

Srce podravsko CD 2

2008

Čuvaj sejo dušu slavonsku

Boris Čiro Gašparac

Vlado Smiljanić - Mojih najljepsih 45 pjesama - Kroz Slavoniju

Čuvajmo ljubav

Slavko Pavlović

Čuvajmo ljubav

10 11 1986

LSY 62 169

Slavko Pavlović

Slavko Pavlović

Damir Mihovec

Čuvajte mi podravsku ravnicu

TS Kraluš i Branko Sabolović

Ivan Vukić Koprivnica grade moj

2003

Ćardaš

Dravski zlatari

Nema nikaj ljepšega 1

1998

Ćuk sedi

Marica Hasan

Đurđevački picoki

Ćuk sedi 1973

Marica Hasan

snimke ploča

1973

Da bar se morem vu pušlec skriti

Melita Bručić i Dalibor Medvedec

Razni izvođači

Da je Drova bliže

Ivo Kovač - Kaj

Škropci z Podravine

Da l' me volis

Vera Svoboda i Vlado Smiljanić

Da l' me voliš

2009

Da l' me voliš

Tajna

Dal me voliš

Da li me još voliš

Slavko Pavlović

Lijepi moj Zagreb

14 06 1988

LSY 62 317

B.Potočnik

Slavko Pavlović

B.Potočnik

Da mi dadu ko sto mi ne dadu

Dragan Vlajnić i Vis Stranci

Dragan Vlajnić

Da mi je

Zdravko Brkić

Da sam imo saku dukata

Miroslav Skoro

Svašta razna

Da si barem tu kraj mene

Vlado Smiljanić

Da si znao

Gordana Ivanjek

Glazba Marijan Jergović 2006

Da srce svati

Kraljice ravnice

Blaž Lenger 83. rođendan

2002

Da znas koliko te volim

Tajna

Draga moja Podravina

Da znaš koliko te volim

Vlado Smiljanić

Cvijet Podravine

Da znaš koliko te volim

Podravski muzikaši

Live in USA

Da znaš koliko te volim

Vlado Smiljanić 12. 1. 1976

Smiljanić synglice

2009

Da znaš koliko te volim

Vladimir Smiljanić

snimke ploča

1974

Da znaš koliko te volim

Stjepan Jeršek Štef

Srce podravsko CD 2

2008

Da znaš koliko te volim

Stjepan Jeršek Štef

Vlado Smiljanić - Mojih najljepsih 45 pjesama - Kroz Slavoniju

Daj mi vodice

Faringaši

Blaž Lenger 83. rođendan

2002

Daj se zbudi trsek

Željko Sesvečan

Glazba Marijan Jergović 2006

Dal' me voliš 1980

Ansambl Perice Lulića

snimke ploča

1980

Dal znaš koliko te volim

Vladimir Smiljanić

snimke ploča

Dal' znaš koliko te volim

Alaga Gagić

Razni izvođači

de razmakni firange

Nasa Grana

Svašta razna

Desi ve grlica

Ivo Kovač - Kaj

Škropci z Podravine

Dijana ljubavi

Milijan

Svašta razna

Dijete podravsko

Franjo Barić i Podravci

Blaž Lenger 83. rođendan

2002

Dijete Podravsko

Franjo Barić

Ja sam rođen u ravnici

2000

Dijete podravsko

Frabjo Barić

Ja sam rođen u ravnivi

1997

Dijete podravsko

Franjo Barić,San i Zlatne strune

Nema nikaj ljepšega 2

1998

Dijete podravsko

Podravski muzikaši

Podravino moja mila

2011

Dijete podravsko

Franjo Baric & Podravski muzikasi

Svašta razna

Dijete podravsko

Franjo Barić i Podravci

Uživo Fio Show

2012

Dijete podravsko

Veseli Podravci

Veseli Podravci

1996

Dijete podravsko

Veseli Podravci

Veseli Podravci sveostalo

Dijete podravsko mix

Andrija Maronic

Andrija Maronić uživo

2005

Dirnula Me U Srce

Zdravko Brkic

Dirnula Me U Srce

Zdravko Brkic

Dirnula me u srce

Zdravko Brkić

Divna si Podravino

Habeki

Divna si Podravino

2010

Divna si Podravino

Tomo Triplat i Habeki

Tomo Triplat i Habeki

2010

Divni dani

Klub za starije osobe Maricka

Divni dani

Andrija Maronic i Podravci

Andrija Maronić uživo

2005

Divni dani

Blaž Lenger

Blaž Lenger

Divni dani

Blaž i svi izvođaći

Blaž Lenger 83. rođendan

2002

Divni dani

Blaž Lenger

Blaž Lenger sa svojim ansamblom

1980

CAY 715

narodna

Divni dani

Veseli Podravci

Najljepše pjesme iz Podravine

1998

Divni dani

Podravski muzikaši

Podravino moja mila

2011

Divni dani

Veseli Podravci

Podravska svadba instrumental

Divni dani

Blaž Lenger

snimke ploča

1970

Divni dani

Veseli Podravci

Veseli Podravci sveostalo

Divni dani 1968

Blaž Lenger

Blaž Lenger sa svojim ansamblom

1980

Divni dani 1968

Blaž Lenger

Podravino moja mila

2006

Djeca Pirea

Tajna

Nastup uživo

Djeca Pirea

Tajna

Tajna razno

2012

Djevojčica ljubičice brala

Slavko Pavlović

Čuvajmo ljubav

10 11 1986

LSY 62 169

Slavko Pavlović

Slavko Pavlović

Damir Mihovec

Djevojčica ruže brala

Pučka glazbena udruga Blaž Lenger

Pjesme Podravskih Sesveta i Podravine

2006

Djevojka pjesmu pjevala 1968

Ansambl Markovice

snimke ploča

1968

Djevojka podravka

Podravski muzikaši

Djevojka Podravka

Podravski mužikaši

Djevojka podravka

Podravski mužikaši

Djevojka podravka

Dudek i mužikaši

Dudek i mužikaši

1987

Djevojka Podravka

Podravski mužikaši

Podravski mužikaši

Djevojka podravka

Korenići

Stari podravski mužikaši

1970

Djevojka podravka 1968

Ansambl Korenići

snimke ploča

1968

Djuka

Patria

Svašta razna

Djurdjevacka auto-mobilizacija

Posljednji metak

Podravske pjesme razne

Dobra večer stara majko

Vera Svoboda i Vlado Smiljanić

Da l' me voliš

2009

Dobra večer, stara majko

Tajna

Dal me voliš

Dobro dosli prijatelji

Dragan Vlajnić

Dragan Vlajnić

Dobro jutro moj svecaru

Klub za starije osobe Maricka

Dobro jutro moj svečaru

Blaž Lenger

Blaž Lenger

Dobro jutro moj svečaru

Blaž Lenger

Blaž Lenger sa svojim ansamblom

1980

CAY 715

narodna

Dobro jutro moj svečaru

Veseli Podravci

Najljepše pjesme iz Podravine

1998

Dobro jutro moj svečaru

Podravski muzikaši

Podravino moja mila

2011

Dobro jutro moj svečaru

Veseli Podravci

Podravska svadba instrumental

Dobro jutro moj svečaru

Vladimir Smiljanić

Starogradske pjesme

2008

Dobro jutro moj svečaru

Vlado Smiljanić

Varoške pjesme

Dobro jutro moj svečaru

Veseli Podravci

Veseli Podravci sveostalo

Dobro jutro moj svečaru 1967

Blaž Lenger

Blaž Lenger sa svojim ansamblom

1980

Dobro jutro moj svečaru 1967

Blaž Lenger

Podravino moja mila

2006

Dobro jutro moj svećaru

Vlado Smiljanić

Varoške pjesme

Dobro jutro Podravina draga

Podravski mužikaši

Dobro jutro Podravina draga

Podravski mužikaši

Podravski mužikaši

Dobro jutro Podravina draga

Podravski mužikaši

Procvao je bagrem bijeli

Dobro jutro Podravino

Podravski mužikaši

Dobro jutro Podravino

2012

Dobro jutro podravino

Dragan Vlajnić i Sinovi podravine

Dragan Vlajnić

Dobro jutro, moj svečaru

Blaž Lenger

Zlatne pjesme

1991

Dobro jutro, moj svečaru

Blaž Lenger

Zlatne pjesme

1991

MC-6-3030100

narodna

narodna

Blaž Lenger

Dobro jutro, Podravino

Podravski mužikaši

Samo jedna noć

2012

Dobro vece izgubljena nado

Vladimir Skarec Skaro

Svašta razna

Dobro, jutro podravino

Podravski mužikaši

Nek se popeva ove noći

Doći će i bolji dani

Novi Veseli Podravci

Doći će i bolji dani

1999

Doći će i bolji dani

Veseli Podravci

Doći će i bolji dani

1999

KD-1275

Marijan Radelić-Braco

Marijan Radelić-Braco

Andrija Makvić

Doći će i bolji dani

Veseli Podravci

Narodni sastav iz Pitomaće

2005

Dodje mi da se napijem

Zdravko Brkić

Dođi draga

Slavko Pavlović

Čuvajmo ljubav

10 11 1986

LSY 62 169

Slavko Pavlović

Slavko Pavlović

Damir Mihovec

Dođi mi na berek, draga

Podravski mužikaši

Dojdi Barek

Ivo Kovač - Kaj

Škropci z Podravine

Dojdi vu prigorsku kleticu

Slavko Pavlović

Čuvajmo ljubav

10 11 1986

LSY 62 169

Slavko Pavlović

Slavko Pavlović

Damir Mihovec

Dok nas nebu nek nas jedu

Podravski mužikaši

Procvao je bagrem bijeli

Dok umoran život romane piše

Veseli Podravci

Najljepše pjesme Nade Škrinjar

2012

Dokle li ću da samujem

Blaž Lenger

Stara snimka uživo

1971

Dolinom se šetala

Pučka glazbena udruga Blaž Lenger

Pjesme Podravskih Sesveta i Podravine

2006

Domovino majko stara

Dragan Vlajnić i Veseli podravci

Dragan Vlajnić

Domovino majko stara

Veseli Podravci

Veseli Podravci

1996

Domovino majko stara

Veseli Podravci

Veseli Podravci sveostalo

Dosao je dan vjencanja

Dragan Vlajnić

Dragan Vlajnić

Došao je dan vjenčanja

Veseli Podravci

Veseli Podravci

1996

Došao je dan vjenčanja

Veseli Podravci

Veseli Podravci sveostalo

Došla je snaša-polka

Ansambl Podravci

Podravino, plačem za te

1994

K.S.T.

J.Odobašić

S.Pača

Doviđenja laku noć

TS Bratstvo i Branko Sabolović

Ivan Vukić Koprivnica grade moj

2003

Draga moja Podravina

Podravski muzikaši

Draga moja podravina

Podravski mužikaši

Draga moja Podravina

Vlado Smiljanić

Draga moja podravina

Željko Sesvečan

Draga moja podravina

Željko Sesvečan

Draga moja Podravina

Vlado Smiljanić

Cvijet Podravine

Draga moja podravina

Tajna

Draga moja Podravina

2003

Draga moja Podravina

Tajna

Draga moja Podravina

Draga moja Podravina

Ansambl Tajna

Draga moja Podravina

1995

MC-6 3072067

V.Smiljanić

V.Smiljanić

H.Majić i M.Navračić

Draga moja Podravina

Željko Sesvečan

Nema nikaj ljepšega 1

1998

Draga moja Podravina

Željko Sesvečan

Pjesme moje Podravine

Draga moja Podravina

Željko Sesvečan i Podravski mužikaši

Srce podravsko CD 1

2008

Draga moja Podravina

Tajna

Tajna

2012

Draga moja Podravina

Željko Sesvečan

Vlado Smiljanić - Mojih najljepsih 45 pjesama - Kroz Podravinu

Draga moja Podravina

Vladimir Smiljanić

Vlado Smiljanić pjeva razne pjesme

2012

Draga moja Slavonijo mila

Vlado Smiljanić

Varoške pjesme

Dragan Vlajnicc

Radio koncert

Dragan Vlajnić

Dravska polka

Tajna

Da l' me voliš

2009

Dravska polka

Tajna

Dal me voliš

Dravska polka

Ansambl Podravci

Ja sam rođen u ravnici

1984

Dravska polka

Podravci Đurđevac

Podravci Đurđevac

2010

Dravska polka

Tajna

Valceri i polke

2009

Dravska Trnoružica

Maja Zeko

Alaj je divan taj podravski kraj

2001

Dravske uspomene

Zdravko Brkić

Dravske vode

Janja Ivančan

Alaj je divan taj podravski kraj

2001

Dravski čamac

Ivica Martinčević i Kraluši

Dravski pecaroš

Podravski muzikaši

Live in USA

Dravski špil

Podravske tamburica

Alaj je divan taj podravski kraj

2001

Dravski zlatari

Dragan Vlajnić

Dragan Vlajnić

Drugom ljubav daj

Dragan Vlajnić i Vis Stranci

Dragan Vlajnić

Drugom si ljubav dala

Dragan Vlajnić i Vis Stranci

Dragan Vlajnić

Dudek i mužikaši

Dudek i mužikaši

Dudek i mužikaši

1987

Dugi su dani

Dragan Vlajnić i Vis Stranci

Dragan Vlajnić

Dugi su dani

Tajna

Nastup uživo

Dugi su dani

Tajna

Tajna razno

2012

Dugo me je zivot varao

Željko Sesvečan

Dugo te, ocekujem

Meri

Svašta razna

Dusa nemirna

Gazdarice

Svašta razna

Duša dragog oca moga

Franjo Barić i Podravci

Uživo Fio Show

2012

Duša mi je puna uspomena

Miro Navračić

Razni izvođači

Dva zavicaja

Dragan Vlajnić

Dragan Vlajnić

Dvije kapi rose

Vlado i Tajna

Tajna razno

2012

Dvije suze i bijeli cvijet

Vlado Smiljanić

snimke ploča

1976

Dvoriste

Miroslav Skoro

Svašta razna

Đjurđevačka polka

Tajna

Popularne pjesme i plesovi

Đuđevacki picoki

Marica Hasan i Tomo Gašparić

Gramofonske ploče matrice

1970

Đuđevačka polka

Korenići

Đuđevačka polka

Korenići Epy4036

Gramofonske ploče matrice

1968

Đuđevački picoki

Marica Hasan i Tomo Gasparić

Đurđevačka polka

Tajna

Nema nikaj ljepšega 2

1998

Đurđevačka polka

Ansambl Tajna

Pjevajte i plešite uz ansambl Tajna

Đurđevačka polka

Ansambl Tajna

Pjevajte i plešite uz ansambl Tajna

1982